Runningstars.org IMPRINT

Runningstars.org - Občanské sdružení podle práva Slovenské republiky, Evropské unie

Název sdružení: TK Rebeli DNV

Právní forma: Sdružení (komunita, skupina, společnost, kluby a další)

Identifikační číslo (IČO): 50676385

Sídlo: Záhradná 5407 / 2A, 90101 Malacky, Slovenská republika, Evropská unie

Web: https://www.runningstars.org

Registrační číslo: VVS / 1-900 / 90-50496

Registrační úřad: MV SR (Ministerstvo vnitra)

Datum registrace: 01.02.2017

Cíl činnosti: kluby neziskové

Telefon: +421 917 252 978 nebo + 420-724-740-500

E-mail: welcome@runningstars.org, office@runningstars.org, service@runningstars.org

Internet: www.runningstars.org, www.run4covid.org

Předseda: Alexander Horváth

Člen představenstva: Marek Budoš

Člen představenstva: Boris Marhanský

Rejstříkový soud: Provozováno Ministerstvem vnitra Slovenské republiky, Sekce veřejné správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovenská republika

Runningstars.org nebo TK REBELI DNV není součástí žádné politické strany, skupiny nebo sdružení nebo obchodní komory.

Obchodní orientace: Runningstars.org se zavazuje využívat ochrannou známku Runningstars.org. © 2020 TK REBELI DNV o.z. - všechna práva vyhrazena. Veškeré použití podléhá našim všeobecním obchodním podmínkám použití.


IMPRINT