Runningstars.org Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky použití

1. Na koho se vztahují tyto všeobecné podmínky použití

Runningstars.org, jak je uvedeno v potisku této webové stránky („Runningstars.org“, „My“ nebo „Our“), chce našim zákazníkům, fanouškům a komunitě („vy“ nebo „vaše“) poskytnout ty nejlepší produkty, obsah a služby („Obsah a služby“) prostřednictvím našich webových stránek a aplikací („Platformy“) a pokračovat ve vývoji tohoto Obsahu a Služeb s vámi. Tato spolupráce vyžaduje jasný soubor základních pravidel, aby bylo možné určit, jak spolu navzájem spolupracujeme a definovat určité základní hodnoty.

2. Oblast působnosti

Tyto všeobecné podmínky použití se vztahují na vaše užívání jakéhokoli obsahu a služeb, které máte k dispozici zdarma prostřednictvím našich platforem. To zahrnuje jakékoli použití obsahu a služeb Vámi, ať už navštěvujete a procházíte naše webové stránky nebo aplikace, zaregistrujete se k událostem, zpravodajům nebo podobným nabídkám, stahujete a streamujete obsah a služby nebo registrujete a vytváříte účet. Pokud se chcete zaregistrovat a zúčastnit se „#RunningCovid“, musíte přijmout zvláštní „Podmínky účasti“ společnosti Runningstars.org. Můžete tak učinit kliknutím na políčko (opt-in) během procesu „registrace“ u příslušného hostitele skupiny Runningstars.org.

3. Vaše povinnosti uživatele

Runningstars.org věří, že úspěšná online spolupráce a sociální interakce vyžadují dobré chování („netiquette“) a pravidla chování. Náš obsah a služby jsou poskytovány pro vaše osobní použití v souladu s licencí, která vám byla poskytnuta v tomto dokumentu. Naše spolupráce a poskytování platforem, obsahu a služeb pro vás je podmíněno: (i) vaším dodržováním platných zákonů; (ii) neporušujete naše práva ani práva třetích osob; (iii) Používáte Obsah a Služby výhradně způsobem, který je v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami použití; a (iv) nezničíte, nepoškozujete nebo jinak nevyužíváte platformy nebo obsah a služby.

Věříme také v důležitost vzájemného respektu a úcty k ostatním. Proto se při používání našeho obsahu a služeb zdržíte jakékoli formy nenávistných projevů, pomluvy nebo jiné činnosti, která by pravděpodobně vrhla na nás nebo kohokoli jiného negativní světlo.

Dále musíte zajistit, aby veškeré informace, které poskytnete společnosti Runningstars.org nebo jiným způsobem zveřejněné prostřednictvím našich platforem, byly vždy správné, úplné a aktuální.

4. Ukončení této spolupráce

Pokud podle našeho výhradního uvážení zjistíme, že věci mezi vámi a společností Runningstars.org nefungují, zejména pokud porušíte tyto Všeobecné podmínky použití, vyhrazujeme si právo tuto spolupráci kdykoli ukončit.

5. Obsah a služby Runningstars.org

5.1 Všechna práva k obsahu vyhrazena Runningstars.org

Veškerý obsah a služby na našich platformách, včetně obsahu a služeb poskytovaných vámi nebo třetími stranami, tj. Zejména všechny texty, loga, značky, grafika, umělecká díla, zvuky, hudba a software (včetně přístupového softwaru) jsou chráněny autorská práva, osobní práva, registrované vzory, patenty, ochranné známky, servisní známky, práva k designu, práva k databázi, obchodní tajemství, práva na důvěru a jiná podobná práva („IPR“). Mezi vámi a společností Runningstars.org musí být všechna práva duševního vlastnictví na platformách a na platformách a obsahu a službách vlastnictvím společnosti Runningstars.org. Všechna práva si vyhrazuje Runningstars.org. Pokud byla licence IPR provozována společností Runningstars.org od třetí strany, vyhrazuje si tato práva společnost Runningstars.org jménem příslušné třetí strany. Není dovoleno reprodukovat, kopírovat, posílat, znovu publikovat, přenášet, zaznamenávat, přenášet nebo zpracovávat jakoukoli platformu nebo obsah a služby, ať už zcela nebo zčásti, bez našeho výslovného písemného souhlasu předem, ani nejste oprávněni dělat ani se pokoušet o cokoli, co porušuje všechna práva duševního vlastnictví ve stejném smyslu. To platí také pro myšlenky a koncepty, na nichž jsou platformy nebo obsah a služby založeny, pokud nejsou chráněny zákonem.

5.2 Vaše licence k používání našich platforem a našeho obsahu a služeb

I když si vyhrazujeme všechna práva k obsahu a službám na našich platformách, chceme vám umožnit snadný přístup k našim platformám a obsahu a službám, abyste mohli prozkoumat vše, co nabízíme. Proto vám udělujeme omezenou nepřenosnou licenci k používání našeho obsahu a služeb pouze pro osobní použití. To znamená, že si můžete užívat obsahu a služeb jako soukromá osoba, ať už doma nebo na cestách. Vaše licence však nezahrnuje právo používat obsah a služby pro komerční nebo ziskové účely nebo činnosti, ani vám nedovoluje reprodukovat, upravovat nebo jinak využívat obsah a služby.

5.3 Obsah třetích stran

Naše platformy mohou využívat nebo začlenit digitální obsah a / nebo služby od dodavatelů třetích stran („Obsah třetích stran“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše právo používat takový obsah třetí strany může podléhat dalším smluvním podmínkám třetí strany. Pokud nemáteVzhledem k těmto dodatečným podmínkám nemáte dovoleno používat příslušný obsah třetích stran.

6. Zvláštní vlastnosti

6.1 Oblíbené

Některé z našich platforem vám umožňují ukládat do záložek svůj oblíbený obsah a služby, abyste k nim později měli rychlý a snadný přístup. Pomocí této funkce můžete také udržovat krok s novým a připravovaným obsahem a službami ze stránky Runningstars.org. Tato funkce je nedílnou součástí vývoje naší platformy.

6.2 Registrace uživatele

Registrace a účet: Za účelem přístupu k některým službám nebo jejich využívání, např. službu zpravodaje, možná se budete muset stát registrovaným uživatelem. Abyste se mohli zaregistrovat, musíte být starší 13 let. Můžete se buď zaregistrovat vyplněním registračního formuláře Runningstars.org, nebo pokud máte účet v sociální mediální síti, jako je Facebook, Runningstars.org vám umožní přihlásit se například pomocí Facebook Connect (další informace viz Runningstars. obecné zásady ochrany osobních údajů a soukromí). Registrovat se můžete pouze tehdy, pokud (a) jste přijali podmínky společnosti Runningstars.org; b) poskytli společnosti Runningstars.org úplné a přesné informace o registraci; a (c) pokud se zaregistrujete vyplněním registračního formuláře Runningstars.org, obdržíte od společnosti Runningstars.org potvrzení o registraci e-mailem (dále jen „účet“). Na Web můžete zaregistrovat pouze jeden účet. Určitý obsah nebo služby mohou být zpřístupněny nebo nepřístupné určitým uživatelům na základě výhradního uvážení společnosti Runningstars.org.

Uživatelské jméno a heslo: Registrací u společnosti Runningstars.org ručíte za to, že informace uvedené pro váš účet (spolu s dalšími informacemi, které nám můžete občas poskytnout, ať už v rámci registračního procesu nebo jinak), jsou úplné, pravdivé, přesné a žádným způsobem nezavádějící. Jste odpovědní za oznámení společnosti Runningstars.org o jakýchkoli změnách těchto informací, abyste zajistili, že zůstanou aktuální. Jste zodpovědní za veškerou činnost, která se na vašem účtu odehrává, ať už jste ji implicitně nebo výslovně povolili, či nikoli. O jakémkoli neoprávněném použití ve vašem účtu musíte okamžitě informovat Runningstars.org. Můžete nést odpovědnost za ztráty, které vzniknou společnosti Runningstars.org nebo jinému uživateli nebo návštěvníkovi webových stránek způsobeným někým jiným, kdo používá váš účet. Nesmíte používat účet patřící někomu jinému. Runningstars.org nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto povinností. Vezměte prosím na vědomí, že vámi poskytnuté informace (vaše jméno, pohlaví, rok narození mohou být zobrazeny na webových stránkách (např. S ​​vaší zpětnou vazbou, komentáři nebo obsahem).

6.3 Poskytovatelé služeb Peer2Peer

Měli byste si uvědomit, že používáním určitých našich platforem a obsahu a služeb souhlasíte s tím, že vaše zdroje internetu a připojení mohou potenciálně využívat náš poskytovatel služeb P2P („poskytovatel P2P“). Mějte prosím na paměti, že i když se náš poskytovatel P2P snaží omezit takový účinek, použití vašich zdrojů poskytovatelem P2P může zatěžovat vaše připojení k internetu a rychlost stahování a může zvýšit vaše použití v rámci omezeného balíčku internetového připojení. Poskytovatel P2P používá vaše místní zdroje k dočasnému ukládání obsahu a služeb, nahrávání obsahu a služeb pro přístup jiných uživatelů a ke stahování obsahu a služeb od ostatních uživatelů platformy. To bude zahrnovat dočasné vystavení ostatních uživatelů vaší IP adrese. Tato služba P2P umožňuje platformám dosáhnout rychlejšího přístupu k obsahu a službám prostřednictvím současného stahování obsahu a služeb významným počtem uživatelů (například ve špičkách živých událostí). Jste schopni se odhlásit ze sítě P2P Provider v okamžiku, kdy poprvé přistupujete ke každé položce Obsahu a Služeb.

7. Uživatelem generovaný obsah

7.1 Co máme na mysli pod „obsahem generovaným uživateli“?

Naše platformy nabízejí řadu funkcí, které vám umožňují zapojit se do Runningstars.org a širší komunity zveřejněním vlastních komentářů, zpráv, textů, ilustrací, dat, souborů, obrázků, grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videa, informací , obsah a / nebo jiné materiály a podle oblíbenosti, sdílení a hodnocení. Kromě toho nahráním uživatelského obsahu na platformu sociálních médií, jako je Facebook nebo Instagram pomocí odkazu na server Runningstars.org, zpřístupníte uživatelský obsah serveru Runningstars.org za předpokladu, že obsah zveřejníte na sociálních médiích. Pokud má váš obsah veřejný atribut, je váš uživatelský obsah přístupný všem uživatelům a uživatelé jej mohou sdílet přes internet (např. Na jiné webové stránky třetích stran). Veškerý obsah, který jste pomocí těchto funkcí přispěli, je v tomto dokumentu souhrnně označován jako „Uživatelem generovaný obsah“ nebo „UGC“.

7.2 Licence pro vaše UGC pro účely Runningstars.org

Neukládáme žádný uživatelský obsah nahraný na sociální média. Vždy můžete změnit své nastavení v rámci příslušného kanálu sociálních médií, aby se UGC stala soukromou. UGC se poté již nebude na Runningsttars.org zobrazovat. Jediné, co ukládáme ohledně vašeho UGC z kanálu sociálních médií, je odkaz na něj. Vaše používání platforem třetích stran (např. Facebook, Instagram) podléhá podmínkám na těchto stránkách. Runningstars.org se zříká jakékoli odpovědnosti, pokud nedodržíte podmínky a podmínky platforem třetích stran.

Poskytnutím UGC na web prostřednictvím sociálních médií udělujete společnosti Runningstars.org omezenou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, plně splacenou licenci pro ostatní uživatele platformy a pro provozovatele a uživatele jakékoli jiné weby, aplikace a / nebo platformy, na kterých byl váš UGC sdílen nebo vložen pomocí Služeb („Share Services“), k použití, kopírování, repostování, přenosu nebo jiné distribuci, veřejnému zobrazování, veřejnému vystupování, přizpůsobení, přípravě odvozených děl, zkompilovat, zpřístupnit a jinak komunikovat s veřejností, vaše UGC čas od času využívá služby Share Services Platform. Bez ohledu na výše uvedené nic v těchto Podmínkách použití neuděluje žádná práva jinému uživateli platformy, pokud jde o jakékoli vlastnické jméno, logo, ochrannou známku nebo servisní značku nahranou v rámci vašeho UGC (například vaše uživatelské jméno) („ označení, přezývky “), s výjimkou práva na reprodukci, veřejné zobrazení, zpřístupnění a jiné sdělování těchto značek veřejnosti, automaticky a beze změn, v rámci úkonu repostování vašeho UGC, se kterým jste tyto značky spojili. Bez ohledu na výše uvedené však berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakmile bude váš UGC distribuován do služby Share Services, společnost Runningstars.org není povinna zajistit odstranění vašeho UGC ze všech serverů nebo systémů provozovaných provozovateli jakékoli služby Share nebo požadovat, aby jakýkoli uživatel vašeho webu nebo jakékoli sdílené služby odstranil jakoukoli položku vašeho UGC.

7.3 Prohlížení a odstraňování UGC

Máme právo, ale nikoli povinnost sledovat UGC. Máme právo na základě vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu upravit, pozastavit, odebrat nebo blokovat přístup k UGC.

7.4 Vaše osobní údaje a UGC

Poskytujete společnosti Runningstars.org právo (ale nikoli povinnost) používat vaše biografické informace, včetně, bez omezení, vašeho jména, obrazu, hlasu, biografie, podobnosti a zeměpisné polohy v souvislosti s vysíláním, tiskem, online nebo jiným použitím nebo zveřejněním Vaše UGC v souladu s licencí podrobně popsanou v tomto dokumentu.

7.5 Všeobecné podmínky pro UGC

Přispěním svého UGC k našim platformám souhlasíte s dodržováním následujících pravidel a zavazujete se, prohlašujete a zaručujete, že váš UGC v žádném případě nebude:
(i) vrhatii negativní světlo na Runningstars.org nebo naše aktivity, firmy, produkty nebo značky. Zejména máte zakázáno používat v souvislosti s vaším UGC následující: (a) nelegální produkty, obsah, služby nebo materiály; b) pokrytí nehod, útoků, katastrof nebo nepokojů; a / nebo) soutěžit o výrobky (zejména nápoje obsahující kofein, taurin nebo guarana); ii) být nezákonné, vyhrožovat, rasistické, urážlivé, hanlivé, invazivní na soukromí nebo práva na publicitu, vulgární, obscénní, vulgární, pornografické nebo jinak nevhodné, nebo porušovat jakékoli příslušné právo; (iii) podporovat jednání, které by představovalo trestný čin, způsobilo občanskoprávní odpovědnost nebo by jinak porušovalo jakýkoli zákon; iv) být reklamou na zboží nebo služby nebo vyžádáním finančních prostředků; v) umožnit identifikaci osobních údajů, včetně zpráv, telefonních čísel, čísel sociálního zabezpečení, čísel účtů, adres nebo referencí zaměstnavatelů; nebo (vii) obsahují viry, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo skript.
Kromě toho nebude povoleno jakékoli chování, které podle našeho výhradního uvážení omezuje nebo brání jakémukoli jinému uživateli používat nebo užívat naše platformy nebo obsah a služby.

7.6 Záruky a odškodnění

Abyste zajistili dodržování těchto Všeobecných podmínek použití a zajistili naše interakce, poskytujete společnosti Runningstars.org následující záruky a odškodnění v souvislosti s vaší UGC:

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za UGC, které zadáte. Prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem všech práv ve vašem UGC a že nic v UGC neporušuje nebo neporušuje práva jakékoli třetí strany, včetně práv na ochranu osobnosti (zejména obrazových práv), práv duševního vlastnictví (zejména ochranných známek, patenty a autorská práva) nebo jiná zákonem chráněná vlastnická práva.

Dále prohlašujete a zaručujete, že jste obdrželi všechna potřebná práva, schválení, povolení a vzdání se práva (např. Od každého účastníka, herce, moderátora, přispěvatele nebo jiných zúčastněných osob) v souvislosti s vaší UGC a že jste oprávněni je vykonávat práva v rozsahu a rozsahu stanoveném v tomto dokumentu.

Budete odškodňovat a udržovat společnost Runningstars.org, její přidružené subjekty, ředitele, agenty, držitele licence a přidělujete plně a účinně neškodné všem a všemakce, náklady, požadavky, ztráty, výdaje a nároky jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývající z nebo v souvislosti s (i) nahráním vašeho UGC a jeho používáním pro účely stanovené v době nahrání; a (ii) jakékoli porušení nebo neplnění kterékoli z záruk, prohlášení a závazků, které jste na základě této smlouvy učinili.

8. Fundraiserský projekt / přímé dary na Runningstars.org

Fundraiser: Bez ohledu na to, zda se účastníte kampaně Runningstars.org #runningcovid, můžete (samostatně nebo jako tým) založit svůj osobní fundraiser Runningstars.org a získávat dary mezi přáteli, kolegy atd. Pro Runningstars.org. Pokud si založíte vlastní osobní sbírku, můžete se rozhodnout veřejně zmínit jednotlivé přispěvatele do své sbírce na stránce vašeho běžce podle jména a darované částky (za předpokladu, že to dárce schválí), a pokud tak učiníte, musíte veřejně uvést Runningstars.org.

Dary pro Runningstars.org - nezisková organizace: Kliknutím na tlačítko „Darovat nyní“ budete přesměrováni na formulář, který vám umožní darovat přímo na účet neziskové organizace Runningstars.org zaregistrovaný u transparentního účtu PATREON nebo PAYPÁLNÍ DONAT nebo přímo na bankovní účet zaregistrovaný v Slovenské republice, Evropské unii (příslušné podmínky a podmínky darů). Při provádění takového daru se můžete rozhodnout (a) věnovat svůj dar vašemu nebo někomu jinému fundraiserovi na stránce příslušného běžce a (b) kromě toho zvolit, zda by vaše jméno a částka vašeho daru měla být veřejně přístupná u tohoto běžce stránka. Za tímto účelem budete muset při darování výslovně souhlasit s veřejným vystavením zaškrtnutím příslušného políčka. Vaše jméno a výše vašeho daru budou přístupné veřejnosti pouze tehdy, pokud k tomu výslovně dala souhlas osoba, která zahájila fundraiser, i individuální dárce.

9. Odpovědnost

Runningstars.org, Naši přidružení zaměstnanci, distributoři, poskytovatelé licencí a zástupci vám nebudou odpovědni za naše využívání obsahu a služeb včetně vašeho UGC, ať už smluvně, deliktem (včetně nedbalosti) nebo jiným jednáním či opomenutím, bez ohledu na to, zda takový čin nebo opomenutí je přímé, nepřímé, následné nebo konkrétní. Výjimky uvedené v této části platí i v případě, že škoda, kterou jste utrpěli, byla nebo měla být předvídána společností Runningstars.org a / nebo jste o tomto riziku informovali společnost Runningstars.org.

Bez ohledu na výše uvedené nic v těchto Všeobecných podmínkách použití neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, podvodem nebo podvodným zkreslením nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit platnými zákony, včetně těch, které se vztahují k Vaše zákonná práva spotřebitele.

10. Závěrečná slova a pravidla

Každé ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití platí samostatně a nezávisle. Pokud je jakékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití neplatné nebo nevymahatelné, ať už zčásti nebo jako celek, zůstávají ostatní ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití nedotčena. V takovém případě bude dotčené ustanovení buď změněno v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo platné, nebo zrušeno a nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe naplní účel těchto Všeobecných podmínek použití, což jim umožní zůstat v plné platnosti a účinnost v rozsahu povoleném zákonem.

Tyto všeobecné podmínky použití se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovenské republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami použití nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli otázek týkajících se jejich existence, platnosti nebo ukončení, budou řešeny výhradně soudem odpovědným za obchodní záležitosti v prvním okrese Bratislava v souladu s právními předpisy platnými v Slovenská republika, bez odkazu na její pravidla týkající se kolizního práva. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.

Komunikace: Abychom vás mohli informovat, společnost Runningstars.org vám může zasílat #RunningCovid aktualizace a další komunikaci e-mailem (s výhradou vašeho předchozího souhlasu, pokud to vyžaduje zákon), zasílat oznámení o našich aplikacích, personalizovaná oznámení na našich webových stránkách, text, sociální média nebo telefon.

Původní verze Všeobecných podmínek používání je angličtina. Jakákoli přeložená verze je pouze pro vaše pohodlí a informace. V případě sporů je rozhodující anglické znění.

Verze: duben 2020