Podmínky pro přímé dary na Runningstars.org

Podmínky darů

Nezisková organizace Runningstars.org přijímá dary, aby podpořila svou podporu výzkumu léku na COVID-19. Runningstars.org a jeho přidružené subjekty nabízejí všem příznivcům Runningstars.org (účastníkům i neúčastníkům) možnost přímých darů neziskové organizaci Runningstars.org prostřednictvím webových stránek nebo aplikace Runningstars.org („Webové stránky“ nebo „Aplikace“ ) (později k dispozici v obchodech iTunes a Google Play), na webu Patreon nebo na webu PayPal.

Tyto Podmínky pro přímé dary neziskové organizaci Runningstars.org (dále jen „Podmínky“) se vztahují na jakékoli jednotlivé nebo pravidelné dary poskytnuté neziskové organizaci Runningstars.org. S výjimkou případů uvedených v části 1.7 „Pravidelné dary“, a pokud to neurčíte vámi, tyto Podmínky netvoří smlouvu umožňující založení budoucích nebo následných transakcí. Potvrzením webové stránky nebo aplikace, že chcete darovat, souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami pro daný dar vázáni.

1. Jednorázový nebo pravidelný dar

1.1. Dary mohou přijímat jednotlivci nebo společnosti (každý z nich je „dárcem“). Pokud si jednotlivec přeje darovat, musí mu být 18 let nebo více nebo musí získat souhlas rodičů.

1.2. Dary musí být poskytnuty prostřednictvím kreditní nebo debetní karty (Visa, MasterCard pro většinu zemí, navíc, JCB nebo American Express pro některé), PayPal (pokud je k dispozici), nebo převodem přímo na bankovní účet prostřednictvím SEPA nebo SWIFT bezhotovostním převodem. Za platbu daru mohou platit místní poplatky - další podrobnosti v tomto ohledu kontaktujte prosím svou banku. Nejsou povoleny žádné peněžní dary.

1.3. Údaje o kreditní nebo debetní kartě nebudou převedeny na Runningstars.org, ale pouze (i) přímo na společnost vydávající kreditní nebo debetní karty nebo (ii) v případě platby Visa, JCB nebo MasterCard na pověřenou kreditní nebo debetní kartu nabyvatel (European Merchant Services BV nebo jiné místní společnosti) pověřený zpracováním platby u příslušné společnosti vydávající kreditní karty. Potvrzením, že si přejete pokračovat s vaším darem, dáváte oprávnění nabyvateli kreditní nebo debetní karty požadovat finanční prostředky od vašeho poskytovatele kreditní nebo debetní karty.

1.4. Každý dárce prohlašuje a zaručuje, že: (i) má zákonné právo používat jakékoli kreditní nebo debetní karty či jiné platební metody v souvislosti s jakýmkoli darováním; a že (ii) poskytnuté informace jsou pravdivé, správné a úplné. Pokud se dárce dozví o podvodném použití své karty nebo pokud je ztracen nebo odcizen, musí o tom informovat svého poskytovatele karty.

1.5 Po obdržení platby obdrží dárce e-mailem potvrzení o svém daru, obsahující podrobnosti o neziskové organizaci Runningstars.org, jméno a adresu dárce, jakož i datum, částku a měnu daru (jako (v určitých jurisdikcích).

1.6. Vrácení peněz není akceptováno.

1.7 Pro pravidelné dary se tyto podmínky vztahují pouze na následné dary poskytované prostřednictvím webových stránek nebo aplikací nebo služeb třetích stran, jako je PayPal Donate nebo Patreon, kde jste nastavili trvalý příkaz k pravidelnému darování. Když nastavíte pravidelný dar, naplánujete sérii darů na vámi vybranou frekvenci až do dalšího upozornění. Souhlasíte s tím, že tyto podmínky se budou vztahovat na všechny dary v této sérii. Na konci každého kalendářního roku obdržíte potvrzení o daru. Chcete-li zrušit svůj běžný dar, kontaktujte nás na adrese office@runningstars.org nebo zrušte přímo prostřednictvím poskytovatele, u kterého jste dar zaregistrovali.

2. Podpora fundraiseru / Zveřejnění dárcovství (vyžaduje se výslovný souhlas)

2.1. Účastníci kampaně Runningstars.org #RunningCovid („Runner / s“) mohou - jednotlivě nebo jako skupina běžců - zřídit prostřednictvím Webu svou vlastní stránku individuálního běžce nebo skupiny. Chcete-li stránku vytvořit, kontaktujte naše servisní středisko na adrese service@runningstars.org. Stránka bude umístěna v subdoméně na adrese https://www.yourname.runningstars.org. Runningstars.org. Vytvořením subdomény souhlasíte se Všeobecnými podmínkami použití a obsahem generovaným uživateli.

2.2. Běžci tak získají další možnost, jak založit vlastní fundraiser Runningstars.org a vyzvat ostatní, např. prostřednictvím sociálních médií na podporu příčiny neziskové organizace Runningstars.org a poskytování darů.

2.3. Za předpokladu, že jak osoba začínající s tímto fundraiserem („Fundraiser“), tak Dárce, který věnuje zvláštní dar na podporu fundraiserovi, výslovně souhlasí s zaškrtnutím příslušných polí při darování nebo podle toho nastaví status své stránky s fundraisingem, jméno dárce a výše jeho daru bude zveřejněna na stránce běžce Fundraisera.

2.4. V případě, že pouze fundraiser, ale ne dárce, se rozhodne a souhlasí s zveřejněním výsledků svého úsilí o získání finančních prostředků na stránce svého běžce, objeví se / bude přidána pouze darovaná částka, zatímco dárce zůstane

3. Každý km se počítá

3.1. V rámci iniciativy „ukázat světu 1 km“ mohou být do 30. června 2020 poskytovány příspěvky také účastníkům kampaně Runningstars.org #RunningCovid. Na základě počtu kilometrů ujetých účastníky se dárci mohou rozhodnout darovat stanovenou částku na kilometr. Částka daru může být stanovena předem a bude rezervována na kreditní nebo debetní kartě nebo vyplněna později v dárcovském formuláři jednotlivě. Po spuštění se částka, kterou účastník daruje, zobrazí na hlavní webové stránce runningstars.org.

4. Sběr a ochrana dat

4.1. Nezisková organizace Runningstars.org shromažďuje, zpracovává a ukládá vaše osobní údaje v rámci přímých darů v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně dat. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů neziskové organizace Runningstars.org.

5. Obecné

5.1. Nezisková organizace Runningstars.org si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit.

5.2. Tyto podmínky se řídí právem Slovenské republiky a podléhají výlučné jurisdikci slovenských soudů.

Runningstars.org International

Verze: duben 2020