Runningstars.org IMPRINT / Právne informácie

Runningstars.org - Občianske združenie podľa práva slovenský republiky, Európskej únie

Názov občianskeho združenia: TK rebeli DNV

Právna forma: Združenie (komunita, skupina, spoločnosť, kluby a ďalšie)

Identifikačné číslo (IČO): 50676385

Adresa: Záhradná 5407 / 2A, 90101 Malacky, Slovenská republika, Európska únia

Web: https://www.runningstars.org

Registračné číslo: VVS / 1-900 / 90-50496

Registračný úrad: MV SR (Ministerstvo vnútra)

Dátum registrácie: 01.02.2017

Cieľ činnosti: kluby neziskové

Telefón: 421 917 252 978 alebo 420-724-740-500

E-mail: welcome@runningstars.org, office@runningstars.org, service@runningstars.org

Internet: www.runningstars.org, www.run4covid.org

Predseda: Alexander Horváth

Člen predstavenstva: Marek Budoš

Člen predstavenstva: Boris Marhanský

Registrový súd: Prevádzkované Ministerstvom vnútra slovenské republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovenská republika

Runningstars.org alebo TK Rebel DNV nie je súčasťou žiadnej politickej strany, skupiny alebo združenia alebo obchodnej komory.

Ochranné známky: Runningstars.org sa zaväzuje využívať ochrannú známku Runningstars.org. © 2020 TK rebela DNV o.z. - všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie podlieha našim všeobecným obchodným podmienkam.


IMPRINT