Runningstars.org Všeobecné obchodné podmienky

1. Na koho sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky použitia

Runningstars.org, ako je uvedené v potlači tejto webovej stránky ( "Runningstars.org", "My" alebo "Our"), chce našim zákazníkom, fanúšikom a komunite ( "vy" alebo "vaše") poskytnúť tie najlepšie produkty, obsah a služby ( "Obsah a služby") prostredníctvom našich webových stránok a aplikácií ( "Platformy") a pokračovať vo vývoji tohto obsahu a služieb s vami. Táto spolupráca vyžaduje jasný súbor základných pravidiel, aby bolo možné určiť, ako spolu navzájom spolupracujeme a definovať určité základné hodnoty.

2. Rozsah pôsobnosti

Tieto všeobecné podmienky použitia sa vzťahujú na vaše používanie akéhokoľvek obsahu a služieb, ktoré máte k dispozícii zdarma prostredníctvom našich platforiem. To zahŕňa akékoľvek použitie obsahu a služieb Vami, či už navštevujete a prechádzate naše webové stránky alebo aplikácie, zaregistrujete sa k udalostiam, spravodajcom alebo podobným ponukám, sťahujete a streamuje obsah a služby alebo registrujete a vytvárate účet. Ak sa chcete zaregistrovať a zúčastniť sa "#RunningCovid", musíte prijať zvláštne "Podmienky účasti" spoločnosti Runningstars.org. Môžete tak urobiť kliknutím na políčko (opt-in) počas procesu "registrácia" na príslušnom hostiteľa skupiny Runningstars.org.

3. Vaše povinnosti užívateľa

Runningstars.org verí, že úspešná online spolupráca a sociálnej interakcie vyžadujú dobré správanie ( "netiquette") a pravidlá správania. Náš obsah a služby sú poskytované pre vaše osobné použitie v súlade s licenciou, ktorá vám bola poskytnutá v tomto dokumente. Naša spolupráca a poskytovanie platforiem, obsahu a služieb pre vás je podmienené: (i) vaším dodržiavaním platných zákonov; (Ii) neporušujete naše práva ani práva tretích osôb; (Iii) Používate Obsah a Služby výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami použitia; a (iv) nezničíte, nepoškodzujete alebo inak nevyužívate platformy alebo obsah a služby.

Veríme tiež v dôležitosť vzájomného rešpektu a úcty k ostatným. Preto sa pri používaní nášho obsahu a služieb zdržíte akejkoľvek formy nenávistných prejavov, ohovárania alebo inej činnosti, ktorá by pravdepodobne vrhla na nás alebo kohokoľvek iného negatívne svetlo.

Ďalej musíte zaistiť, aby všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Runningstars.org alebo iným spôsobom zverejnené prostredníctvom našich platforiem, boli vždy správne, úplné a aktuálne.

4. Ukončenie tejto spolupráce

Ak podľa nášho výhradného uváženia zistíme, že veci medzi vami a spoločnosťou Runningstars.org nefungujú, najmä ak porušíte tieto Všeobecné podmienky použitia, vyhradzujeme si právo túto spoluprácu kedykoľvek ukončiť.

5. Obsah a služby Runningstars.org

5.1 Všetky práva k obsahu vyhradené Runningstars.org

Všetok obsah a služby na našich platformách, vrátane obsahu a služieb poskytovaných vami alebo tretími stranami, tj. Predovšetkým všetky texty, logá, značky, grafika, umelecké diela, zvuky, hudba a softvér (vrátane prístupového softvéru) sú chránené autorské práva, osobné práva , registrované vzory, patenty, ochranné známky, servisné známky, práva k dizajnu, práva k databáze, obchodné tajomstvo, práva na dôveru a iné podobné práva ( "IPR"). Medzi vami a spoločnosťou Runningstars.org musia byť všetky práva duševného vlastníctva na platformách a na platformách a obsahu a službách vlastníctvom spoločnosti Runningstars.org. Všetky práva si vyhradzuje Runningstars.org. Ak bola licencia IPR prevádzkovaná spoločnosťou Runningstars.org od tretej strany, vyhradzuje si tieto práva spoločnosť Runningstars.org mene príslušnej tretej strany. Nie je dovolené reprodukovať, kopírovať, posielať, znovu publikovať, prenášať, zaznamenávať, prenášať alebo spracovávať akúkoľvek platformu alebo obsah a služby, či už úplne alebo čiastočne, bez nášho výslovného písomného súhlasu vopred, ani nie ste oprávnení robiť ani sa pokúšať o čokoľvek, čo porušuje všetky práva duševného vlastníctva v rovnakom zmysle. To platí aj pre myšlienky a koncepty, na ktorých sú platformy alebo obsah a služby založené, pokiaľ nie sú chránené zákonom.

5.2 Vaša licencia k používaniu našich platforiem a nášho obsahu a služieb

Aj keď si vyhradzujeme všetky práva k obsahu a službám na našich platformách, chceme vám umožniť jednoduchý prístup k našim platformám a obsahu a službám, aby ste mohli preskúmať všetko, čo ponúkame. Preto vám udeľujeme obmedzenú neprenosnú licenciu na používanie nášho obsahu a služieb len pre osobné použitie. To znamená, že si môžete užívať obsahu a služieb ako súkromná osoba, či už doma alebo na cestách. Vaše licencie však nezahŕňa právo používať obsah a služby pre komerčné alebo ziskové účely alebo činnosti, ani vám nedovoľuje reprodukovať, upravovať alebo inak využívať obsah a služby.

5.3 Obsah tretích strán

Naše platformy môžu využívať alebo začleniť digitálny obsah a / alebo služby od dodávateľov tretích strán ( "Obsah tretích strán"). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše právo používať takýto obsah tretej strany môže podliehať at ďalším zmluvným podmienkam tretej strany. Ak nemáteVzhledem k týmto dodatočným podmienkam nemáte dovolené používať príslušný obsah tretích strán.

6. Zvláštne vlastnosti

6.1 Obľúbené

Niektoré z našich platforiem vám umožňujú ukladať do záložiek svoj obľúbený obsah a služby, aby ste k nim neskôr mali rýchly a jednoduchý prístup. Pomocou tejto funkcie môžete tiež udržiavať krok s novým a pripravovaným obsahom a službami zo stránky Runningstars.org. Táto funkcia je neoddeliteľnou súčasťou vývoja našej platformy.

6.2 Registrácia používateľa

Registrácia a účet: Za účelom prístupu k niektorým službám alebo ich využívanie, napr. Službu spravodajcu, možno sa budete musieť stať registrovaným užívateľom. Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte byť starší ako 13 rokov. Môžete sa buď zaregistrovať vyplnením registračného formulára Runningstars.org, alebo ak máte účet v sociálnej mediálne sieti, ako je Facebook, Runningstars.org vám umožní prihlásiť sa napríklad pomocou Facebook Connect (ďalšie informácie pozri Runningstars. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov a súkromia). Registrovať sa môžete len vtedy, ak (a) ste prijali podmienky spoločnosti Runningstars.org; b) poskytli spoločnosti Runningstars.org úplné a presné informácie o registrácii; a (c) ak sa zaregistrujete vyplnením registračného formulára Runningstars.org, dostanete od spoločnosti Runningstars.org potvrdenie o registrácii e-mailom (ďalej len "účet"). Na Web môžete zaregistrovať iba jeden účet. Určitý obsah alebo služby môžu byť sprístupnené alebo neprístupné určitým užívateľom na základe výhradného uváženia spoločnosti Runningstars.org.

Užívateľské meno a heslo: Registráciou v spoločnosti Runningstars.org ručíte za to, že informácie uvedené pre váš účet (spolu s ďalšími informáciami, ktoré nám môžete občas poskytnúť, či už v rámci registračného procesu alebo inak), sú úplné, pravdivé, presné a žiadnym spôsobom nezavádzajúce. Ste zodpovední za oznámenie spoločnosti Runningstars.org o zmenách týchto informácií, aby ste zabezpečili, že zostanú aktuálne. Ste zodpovední za všetku činnosť, ktorá sa na vašom účte odohráva, či už ste ju implicitne alebo explicitne povolili, alebo nie. O akomkoľvek neoprávnenom použití vo vašom účte musíte okamžite informovať Runningstars.org. Môžete niesť zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú spoločnosti Runningstars.org alebo inému užívateľovi alebo návštevníkovi webových stránok spôsobeným niekým iným, kto používa váš účet. Nesmiete používať účet patriaci niekomu inému. Runningstars.org nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vzniknuté v dôsledku nedodržania týchto povinností. Upozorňujeme, že vami poskytnuté informácie (vaše meno, pohlavie, rok narodenia môžu byť zobrazené na webových stránkach (napr. S vašou spätnou väzbou, komentármi alebo obsahom).

6.3 Poskytovatelia služieb Peer2Peer

Mali by ste si uvedomiť, že používaním určitých našich platforiem a obsahu a služieb súhlasíte s tým, že vaše zdroje internetu a pripojenie môžu potenciálne využívať náš poskytovateľ služieb P2P ( "poskytovateľ P2P"). Upozorňujeme, že aj keď sa náš poskytovateľ P2P snaží obmedziť takýto účinok, použitie vašich zdrojov poskytovateľom P2P môže zaťažovať vaše pripojenie k internetu a rýchlosť sťahovania a môže zvýšiť vaše použitie v rámci obmedzeného balíka internetového pripojenia. Poskytovateľ P2P používa vaše miestne zdroje na dočasné ukladanie obsahu a služieb, nahrávanie obsahu a služieb pre prístup iných užívateľov a ku sťahovanie obsahu a služieb od ostatných užívateľov platformy. To bude zahŕňať dočasné vystavenie ostatných užívateľov vašej IP adrese. Táto služba P2P umožňuje platformám dosiahnuť rýchlejšieho prístupu k obsahu a službám prostredníctvom súčasného sťahovanie obsahu a služieb významným počtom užívateľov (napríklad v špičkách živých udalostí). Ste schopní sa odhlásiť zo siete P2P Provider v okamihu, keď prvýkrát pristupujete ku každej položke Obsahu a Služieb.

7. Užívateľom generovaný obsah

7.1 Čo máme na mysli pod "obsah vygenerovaný používateľom"? (OVP)

Naše platformy ponúkajú množstvo funkcií, ktoré vám umožňujú zapojiť sa do Runningstars.org a širšej komunity zverejnením vlastných komentárov, správ, textov, ilustrácií, dát, súborov, obrázkov, grafiky, fotografií, zvukov, hudby, videa, informácií, obsah a / alebo iné materiály a podľa obľúbenosti, zdieľanie a hodnotenie. Okrem toho nahraním používateľského obsahu na platformu sociálnych médií, ako je Facebook alebo Instagram pomocou odkazu na server Runningstars.org, sprístupníte užívateľský obsah serveru Runningstars.org za predpokladu, že obsah zverejníte na sociálnych médiách. Ak má váš obsah verejný atribút, je váš užívateľský obsah prístupný všetkým užívateľom a užívatelia si môžu zdieľať cez internet (napr. Na iné webové stránky tretích strán). Všetok obsah, ktorý ste pomocou týchto funkcií prispeli, je v tomto dokumente súhrnne označovaný ako "Obsah generovaný užívateľom" alebo "OGU".

7.2 Licencie pre vaše OVP na účely Runningstars.org

Neukladáme žiadny užívateľský obsah nahraný na sociálne médiá. Vždy môžete zmien it svoje nastavenia v rámci príslušného kanáli sociálnych médií, aby sa OVP stala súkromnú. OVP sa potom už nebude na Runningsttars.org zobrazovať. Jediné, čo ukladáme ohľadom vášho OVP z kanála sociálnych médií, je odkaz na neho. Vaše používanie platforiem tretích strán (napr. Facebook, Instagram) podlieha podmienkam na týchto stránkach. Runningstars.org sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak nedodržíte podmienky a podmienky platforiem tretích strán.

Poskytnutím OVP na web prostredníctvom sociálnych médií udeľujete spoločnosti Runningstars.org obmedzenú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, plne splatenú licenciu pre ostatných užívateľov platformy a pre prevádzkovateľov a užívateľov akékoľvek iné weby, aplikácie a / alebo platformy, na ktorých bol váš OVP zdieľaný alebo vložený pomocou služieb ( "Share Services"), na použitie, kopírovanie, repostování, prenosu a inú distribúciu, verejnému zobrazovanie, verejnému vystupovanie, prispôsobenie, príprave odvodených diel, skompilovať, sprístupniť a inak komunikovať s verejnosťou, vaše OVP čas od času využíva služby Share Services Platform. Bez ohľadu na vyššie uvedené nič v týchto Podmienkach použitia neudeľuje žiadne práva inému užívateľovi platformy, pokiaľ ide o akékoľvek vlastnícke meno, logo, ochrannú známku alebo servisné značku nahranou v rámci vášho OVP (napríklad vaše užívateľské meno) ( "poznámky, črty"), s výnimkou práva na reprodukciu, verejné zobrazenie, sprístupnenie a iné oznamovanie týchto značiek verejnosti, automaticky a bez zmien, v rámci úkonu repostování vášho OVP, s ktorým ste tieto značky spojili. Bez ohľadu na vyššie uvedené však beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akonáhle bude váš OVP distribuovaný do služby Share Services, spoločnosť Runningstars.org nie je povinná zabezpečiť odstránenie vášho OVP zo všetkých serverov alebo systémov prevádzkovaných prevádzkovateľovi akejkoľvek služby Share alebo požadovať, aby akýkoľvek používateľ vášho webu alebo akékoľvek zdieľané služby odstránil akékoľvek položky vášho OVP.

7.3 Prezeranie a odstraňovanie OVP

Máme právo, ale nie povinnosť sledovať OGC. Máme právo na základe vlastného uváženia a z akéhokoľvek dôvodu upraviť, pozastaviť, odstrániť alebo blokovať prístup k OVP.

7.4 Vaše osobné údaje a OVP

Poskytujete spoločnosti Runningstars.org právo (ale nie povinnosť) používať vaše biografické informácie, vrátane, bez obmedzenia, vášho mena, obrazu, hlasu, biografie, podobnosti a zemepisnej polohy v súvislosti s vysielaním, tlačou, online alebo iným použitím alebo zverejnením Vaše OVP v súlade s licenciou podrobne opísanú v tomto dokumente.

7.5 Všeobecné podmienky pre OVP

Prispením svojho OVP k našim platformám súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich pravidiel a zaväzujete sa, vyhlasujete a ručíte, že váš OVP v žiadnom prípade nebude:
(I) vrhať negatívne svetlo na Runningstars.org alebo naše aktivity, firmy, produkty alebo značky. Najmä máte zakázané používať v súvislosti s vaším OVP nasledovné: (a) nelegálne produkty, obsah, služby alebo materiály; b) pokrytie nehôd, útokov, katastrof alebo nepokojov; a / alebo d) súťažiť o výrobky (najmä nápoje obsahujúce kofeín, taurín alebo guarana); ii) byť nezákonné, vyhrážať, rasistické, urážlivé, hanlivé, invazívne na súkromie alebo práva na publicitu, vulgárny, obscénny, vulgárny, pornografické alebo inak nevhodné, alebo porušovať akékoľvek príslušné právo; (Iii) podporovať správanie, ktoré by predstavovalo trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť alebo by inak porušovalo akýkoľvek zákon; iv) byť reklamou na tovar alebo služby alebo vyžiadaním finančných prostriedkov; v) umožniť identifikáciu osobných údajov, vrátane správ, telefónnych čísel, čísel sociálneho zabezpečenia, čísiel účtov, adries alebo referencií zamestnávateľov; alebo (vii) obsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý kód alebo skript.
Okrem toho nebude povolené akékoľvek správanie, ktoré podľa nášho výhradného uváženia obmedzuje alebo bráni akémukoľvek inému užívateľovi používať alebo užívať naše platformy alebo obsah a služby.

7.6 Záruky a odškodnenie

Aby ste zaistili dodržiavanie týchto Všeobecných podmienok použitia a zaistili naše interakcie, poskytujete spoločnosti Runningstars.org nasledujúce záruky a odškodnenia v súvislosti s vašou OVP:

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za OVP, ktoré zadáte. Potvrdzujete, že ste vlastníkom všetkých práv vo vašom OVP a že nič v OVP neporušuje alebo neporušuje práva akejkoľvek tretej strany, vrátane práv na ochranu osobnosti (najmä obrazových práv), práv duševného vlastníctva (najmä ochranných známok, patenty a autorské práva) alebo iná zákonom chránené vlastnícke práva.

Ďalej vyhlasujete a ručíte, že ste dostali všetky potrebné práva, schválenia, povolenia a vzdanie sa práva (napr. Od každého účastníka, herca, moderátora, prispievateľa alebo iných zúčastnených osôb) v súvislosti s vašou OVP a že ste oprávnení je vykonávať práva v rozsahu a rozsahu stanovenom v tomto dokumente.

Budete odškodňovať a udržiavať spoločnosť Runningstars.org, jej pridružené subjekty, riaditeľa, agentmi, držiteľa licencie a prideľujete plne a efektívne neškodné všetkým a všemakce, náklady, požiadavky, straty, výdavky a nároky akéhokoľvek druhu alebo povahy vyplývajúce z alebo v súvislosti s (i) nahraním vášho OVP a jeho používaním na účely ustanovené v dobe nahranie; a (ii) akékoľvek porušenie alebo neplnenie ktorejkoľvek z záruk, vyhlásení a záväzkov, ktoré ste na základe tejto zmluvy urobili.

8. Fundraiserský projekt / priame dary na Runningstars.org

Fundraiser: Bez ohľadu na to, či sa zúčastňujete kampane Runningstars.org #runningcovid, môžete (samostatne alebo ako tím) založiť svoj osobný fundraiser Runningstars.org a získavať dary medzi priateľmi, kolegami, atď. Pre Runningstars.org. Ak si založíte vlastné osobné zbierku, môžete sa rozhodnúť verejne spomenúť jednotlivé prispievateľa do svojej zbierke na stránke vášho bežca podľa mena a darovanej čiastky (za predpokladu, že to darca schváli), a ak tak urobíte, musíte verejne uviesť Runningstars.org.

Dary pre Runningstars.org - nezisková organizácia: Kliknutím na tlačidlo "Darovať teraz" budete presmerovaný na formulár, ktorý vám umožní darovať priamo na účet neziskovej organizácie Runningstars.org zaregistrovaný u transparentného účtu PATREON alebo PAYPAL DONATE alebo priamo na bankový účet zaregistrovaný v Slovenskom republike , Európskej únii (príslušné podmienky a podmienky darov). Pri vykonávaní takého daru sa môžete rozhodnúť (a) venovať svoj dar vášmu alebo niekomu inému fundraiserovi na stránke príslušného bežca a (b) okrem toho zvoliť, či by vaše meno a suma vášho daru mala byť verejne prístupná u tohto bežca na stránke. Za týmto účelom budete musieť pri darovaní výslovne súhlasiť s verejným vystavením zaškrtnutím príslušného políčka. Vaše meno a výška vášho daru budú prístupné verejnosti, len ak na to výslovne dala súhlas osoba, ktorá začala fundraiser, i individuálne darcu.

9. Zodpovednosť

Runningstars.org, naši partneri, zamestnanci, distribútori, poskytovatelia licencií a zástupcovia vám nebudú zodpovední za naše využívanie obsahu a služieb vrátane vášho OVP, či už zmluvne, deliktom (vrátane nedbalosti) alebo iným konaním či opomenutím, bez ohľadu na to, či takýto čin alebo opomenutie je priame, nepriame, následné alebo konkrétny. Výnimky uvedené v tejto časti platia aj v prípade, že škoda, ktorú ste utrpeli, bola alebo mala byť predvídaná spoločností Runningstars.org a / alebo ste o tomto riziku informovali spoločnosť Runningstars.org.

Bez ohľadu na vyššie uvedené nič v týchto Všeobecných podmienkach použitia neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou, podvodom alebo podvodným skreslením alebo za akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť platnými zákonmi, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú k Vaša zákonné práva spotrebiteľa.

10. Záverečné slová a pravidlá

Každé ustanovenie týchto Všeobecných podmienok použitia platia samostatne a nezávisle. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok použitia neplatné alebo nevymáhateľné, či už sčasti alebo ako celok, zostávajú ostatné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok použitia nedotknutá. V takom prípade bude predmetné ustanovenie buď zmenené v minimálnom rozsahu potrebnom na to, aby bolo platné, alebo zrušené a nahradené platným ustanovením, ktoré najlepšie naplní účel týchto Všeobecných podmienok použitia, čo im umožní zostať v plnej platnosti a účinnosť v rozsahu povolenom zákonom.

Tieto všeobecné podmienky použitia sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi slovenský republiky. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito Všeobecnými podmienkami použitia alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia, budú riešené výhradne súdom zodpovedným za obchodné záležitosti v prvom okrese Bratislava v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenská republika, bez odkazu na jej pravidlá týkajúce sa kolízneho práva. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 je vylúčené.

Komunikácia: Aby sme vás mohli informovať, spoločnosť Runningstars.org vám môže zasielať #RunningCovid aktualizácie a ďalšiu komunikáciu e-mailom (s výhradou vášho predchádzajúceho súhlasu, ak to vyžaduje zákon), zasielať oznámenia o našich aplikáciách, personalizovaná oznámenia na našich webových stránkach, text , sociálne médiá alebo telefón.

Pôvodná verzia Všeobecných podmienok používania je angličtina. Akákoľvek preložená verzia je len pre vaše pohodlie a informácie. V prípade sporov je rozhodujúca anglické znenie.

Verzia: apríl 2020