Podmienky poskytovania priamych darov na Runningstars.org

Nezisková organizácia Runningstars.org prijíma dary, aby podporila výskum lieku na COVID-19. Runningstars.org a jeho pridružené subjekty ponúkajú všetkým priaznivcom Runningstars.org (účastníkom i neúčastníkom) možnosť priamych darov neziskovej organizácii Runningstars.org prostredníctvom webových stránok alebo aplikácie Runningstars.org ( "Webové stránky" alebo "Aplikácia") (neskôr k dispozícii v obchodoch iTunes a Google Play), na webovej službe Patreon alebo cez službu PayPal Donate.

Tieto Podmienky pre priame dary neziskovej organizácii Runningstars.org (ďalej len "Podmienky") sa vzťahujú na akékoľvek jednotlivé alebo pravidelné dary poskytnuté neziskovej organizácii Runningstars.org. S výnimkou prípadov uvedených v časti 1.7 "Pravidelné dary", a ak to neurčíte vami, tieto Podmienky netvoria zmluvu umožňujúce založenia budúcich alebo následných transakcií. Potvrdením na webovej stránke alebo aplikácie, že chcete darovať, súhlasíte s tým, že budete týmito podmienkami pre daný dar viazaní.

1. Jednorazový alebo pravidelný dar

1.1. Dary môžu prijímať jednotlivci alebo spoločnosti (každý z nich je "darca"). Ak si jednotlivec praje darovať, musí mu byť 18 rokov alebo viac alebo musia získať súhlas rodičov.

1.2. Dary musí byť poskytnuté prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty (Visa, MasterCard pre väčšinu krajín, navyše, JCB alebo American Express pre niektoré), PayPal (ak je k dispozícii), alebo prevodom priamo na bankový účet prostredníctvom SEPA alebo SWIFT bezhotovostným prevodom. Za platbu daru môžu platiť miestne poplatky - ďalšie podrobnosti v tomto ohľade kontaktujte prosím svoju banku. Nie sú povolené žiadne peňažné dary.

1.3. Údaje o kreditnej alebo debetnej karte nebudú prevedené na Runningstars.org, ale iba (i) priamo na spoločnosť vydávajúca kreditnej alebo debetnej karty alebo (ii) v prípade platby Visa, JCB alebo MasterCard na poverenú kreditnou alebo debetnú kartu nadobúdateľ (European Merchant Services BV alebo iné miestne spoločnosti) poverený spracovaním platby u príslušnej spoločnosti vydávajúce kreditné karty. Potvrdením, že si prajete pokračovať s vaším darom, dávate oprávnenie nadobúdateľovi kreditnej alebo debetnej karty požadovať finančné prostriedky od vášho poskytovateľa kreditnej alebo debetnej karty.

1.4. Každý darca vyhlasuje a zaručuje, že: (i) má zákonné právo používať akékoľvek kreditnej alebo debetnej karty či iné platobné metódy v súvislosti s akýmkoľvek darovaním; a že (ii) poskytnuté informácie sú pravdivé, správne a úplné. Ak sa darca dozvie o podvodnom použití svoje karty, alebo ak je stratený alebo odcudzený, musí o tom informovať svojho poskytovateľa karty.

1.5 Po obdržaní platby obdrží darca e-mailom potvrdenie o svojom dare, obsahujúce podrobnosti o neziskovej organizácii Runningstars.org, meno a adresu darcu, ako aj dátum, čiastku a menu daru (ako (v určitých jurisdikciách).

1.6. Vrátenie peňazí nie je akceptované.

1.7 Pre pravidelné dary sa tieto podmienky vzťahujú len na následné dary poskytované prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií alebo služieb tretích strán, ako je PayPal Donate alebo Patreon, kde ste nastavili trvalý príkaz k pravidelnému darovanie. Keď nastavíte pravidelný dar, naplánujete sériu darov na vami vybranú frekvenciu až do ďalšieho upozornenia. Súhlasíte s tým, že tieto podmienky sa budú vzťahovať na všetky dary v tejto sérii. Na konci každého kalendárneho roka obdržíte potvrdenie o dare. Ak chcete zrušiť svoj bežný dar, kontaktujte nás na adrese office@runningstars.org alebo zrušte priamo prostredníctvom poskytovateľa, u ktorého ste dar zaregistrovali.

2. Podpora fundraiser / Zverejnenie darcovstva (vyžaduje sa výslovný súhlas)

2.1. Účastníci kampane Runningstars.org #RunningCovid ( "Runner / s") môžu - jednotlivo alebo ako skupina bežcov - zriadiť prostredníctvom Webu svoju vlastnú stránku individuálneho bežca alebo skupiny. Ak chcete stránku vytvoriť, kontaktujte naše servisné stredisko na adrese service@runningstars.org. Stránka bude umiestnená v subdoméne na adrese https://www.yourname.runningstars.org. Runningstars.org. Vytvorením subdomény súhlasíte so Všeobecnými podmienkami použitia a obsahom generovaným používateľmi.

2.2. Bežci tak získajú ďalšiu možnosť, ako založiť vlastnú fundraiser Runningstars.org a vyzvať ostatné, napr. Prostredníctvom sociálnych médií na podporu príčiny neziskové organizácie Runningstars.org a poskytovanie darov.

2.3. Za predpokladu, že ako osoba začínajúce s týmto fundraiser ( "Fundraiser"), tak Darca, ktorý venuje osobitnú dar na podporu fundraiser, výslovne súhlasí s zaškrtnutím príslušných polí pri darovaní alebo podľa toho nastaví status svoje stránky s fundraisingom, meno darcu a výška jeho daru bude zverejnená na stránke bežca fundraiser.

2.4. V prípade, že iba fundraiser, ale nie darcu, sa rozhodne a súhlasí s zverejnením výsledkov svojho úsilia o získanie finančných prostriedkov na stránke svojho bežca, objaví sa / bude pridaná iba darovaná suma, zatiaľ čo darca zostane

3. Každý km sa počíta

3.1. V rámci iniciatívy „ukázať svet 1 km“ môžu byť do 30. júna 2020 poskytnuté príspevky aj účastníkom kampane Runningstars.org #RunningCovid. Na základe počtu kilometrov, ktoré účastníci absolvujú, si môžu darcovia zvoliť darovanie stanovenej sumy na km. Čiastka daru môže byť stanovená vopred a bude rezervovaná na kreditnej alebo debetnej karte alebo vyplnená neskôr vo formulári o darovanie jednotlivo. Po spustení sa suma, ktorú účastník spustí, zobrazí na hlavnej webovej stránke runningstars.org.

4. Zber a ochrana údajov

4.1. Nezisková organizácia Runningstars.org zhromažďuje, spracováva a ukladá vaše osobné údaje v rámci priamych darov v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane údajov. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov neziskovej organizácie Runningstars.org.

5. Všeobecne

5.1. Nezisková organizácia Runningstars.org si vyhradzuje právo tieto Podmienky zmeniť.

5.2. Tieto podmienky sa riadia právom Slovenskej republiky a podliehajú výlučnej jurisdikcii slovenských súdov.

Runningstars.org International

Verzia: apríl 2020